Hele- og halve plasser

Vi tilbyr både heldags- og halvdagsplasser. Heldagsplass defineres som ubegrenset bruk innenfor åpningstiden, også i skolens ferier og fridager, og halvdagsplasser er på 12 timer i uka, også i skolens ferier og fridager. I skolens ferier kan foresatte med halvdagsplass kjøpe full oppholdstid. Det betales kommunale satser pr. dag (inntektsgradert).

Driftsstyret vedtok 04.03.2015 at maksimum 25% av plassene på AKS skal være halvdagsplasser og at elever på 4. trinn skal ha førsteprioritet ved ledighet. Alle barna som hadde halvdagsplass da vedtaket ble fattet, uavhengig av klassetrinn, beholdt sin halvdagsplass.

For å stå på Aktivitetsskolens venteliste forutsettes det at barnet allerede har plass.
Søknad om redusert plass må være skriftlig (mail eller papir). 

 

Les mer om hele og halve plasser på Oslo kommunes hjemmeside.