Satsningsområder

I tillegg er vi opptatt av  trygghet, selvstendighet og sosial utvikling. Disse ordene gjenspeiler de områdene som vi her på Nøklevann prøver å tilrettelegge ovenfor barna som går her. Vi satser på en trygg oppstart med stor voksendekning. Vi legger aktiviteter til rette for at barna skal føle trygghet og mestring i de aktivitetene de velger å være med på.

Aktivitetsskolen er en selvstendighetsarena hvor barna må ta egne valg, ofte under veiledning. Vi setter krav til barna som er overkommelige ved at de får mye valgfrihet innenfor gitte rammer. Aktivitetsskolen Nøklevann ønsker å fremme den sosiale utviklingen til barna ved at de hele tiden må forholde seg til andre barn.

De som trenger hjelp til å komme inn i lek får oppfølging av de voksne. Aktivitetsskolen er en glimrende arena for å hele tiden skape nye lekrelasjoner ofte på tvers av trinn.