Søknadsportalen

Her kan du logge inn (ekstern lenke):

https://osloskolen.ist-asp.com/NO00302-pub/login.htm

Virker ikke lenken? Kontakt AKS-leder på 900 13 375.