Månedsbrev

Skolelev som jobber med et visuelt prosjekt

Månedsbrevet fra Aktivitetsskolen inneholder informasjon som vedrører driften av AKS og må leses av alle foresatte. Hensikten med månedsbrevet er å gi mer utdypende informasjon om tilbudet, gi dagsaktuell informasjon samt minne om frister eller andre viktige hendelser som kommer i nærmeste fremtid. Månedsbrevet kommer ikke ut på faste dager eller datoer, men sendes ut med ca. 5-6 ukers mellomrom.

 

Foto: NTB scanpix