Ukeplaner

Et barn som smiler

Skole og AKS samarbeider om elevenes læringsmål og sosiale mål. Aktivitetene som samsvarer med læringsmålene er markert i rødt på ukeplanen, og vårt fokus på dette området handler først og fremst om å styrke de grunnleggende ferdighetene i norsk og matematikk. Sosiale mål blir øvet i alle aktiviteter.

For AKS er det viktig at læringsstøttende aktiviteter ikke skal være, eller oppfattes som, undervisning. AKS skal først og fremst være en læringsarena som fokuserer på lek. For å opprettholde balansen mellom lek og læring samarbeider baselederne med en av skolens pedagoger om planleggingen av hvordan de læringsstøttende aktivitetene best kan gjennomføres. 

Foto: NTB scanpix