Leksetid

LEKSETID PÅ AKTIVITETSSKOLEN f.o.m. 12.09.17

 

Elever som går på 3. trinn og som har plass på Aktivitetsskolen får tilbud om leksetid 2 dager i uken: tirsdag kl. 13.15 – 13.55 og onsdag kl.13.45 – 14.25 (10 minutters pause etter skolen)

Leksetiden ledes av ansatt fra Aktivitetsskolen.  Påmelding kreves - se nederst. 

Tilrettelagt leksetid starter tirsdag 12. september og varer til 5. juni 2018 (med bortfall av dager før helligdager/leksefrie dager).

 Tilrettelagt leksetid skal være en hjelp for foreldre og barn i hverdagen, men erstatter ikke den daglige oppfølgingen og foreldrenes ansvar og engasjement i barnas læring. For å få utbytte av tilbudet er det viktig at barna er motiverte for å delta.

I tilfeller hvor barn forstyrrer vil hjemmet bli kontaktet.

 

Med vennlig hilsen

Knut Servold                                                              Hanne Høydal

Leder Aktivitetsskolen                                                Baseleder

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PÅMELDINGSSKJEMA her