Leksehjelp på Deichmanske bibliotek

Gratis leksehjelp for alle elever på 1. - 7. trinn på Deichmanske bibliotek, Bøler i samarbeid med Bøler frivillighetssentral  HVER TIRSDAG kl. 14.00 - 16.00.