Leksehjelp på Deichmanske bibliotek

Tilbud om leksehjelp på Deichmanske bibliotek på Bøler i samarbeid med Bøler frivillighetssentral

hver tirsdag kl. 14.30 - 16.30.  Tilbud for alle barn fra 1. - 7. trinn. 

Leksehjelp Bøler bibl. vår 2019.pdf