Permisjonsreglement

Nøklevann skole følger Oslo kommunes reglement for permisjon i grunnskolen. Søknad om permisjon skal inneholde elevens navn, klasse, fødselsdato, tidsrom det søkes permisjon for og begrunnelse for søknaden.