Foreldreundersøkelsen 2017

Les resultatrapporten for foreldreundersøkelsen 2017:  Nøklevann skole.pdf