Parkering ved Nøklevann skole

Parkeringsskilt
  • Bruk riktig kjøreretning i rundkjøringen
  • Ved spesielle behov kan foreldre/besøkende få parkeringsbevis i resepsjonen. Alle ansatte har dette.
  • Ingen parkering ved fortauet. Se skiltet «Kun av- og påstigning».
  • Parkering foran søppelcontainere og i rundkjøringen er strengt forbudt.
  • Taxier skal sette av og hente elever ved Skoletaxiskiltet.

Vi oppfordrer alle som kan om å gå til skolen.