SkoleSMS

SkoleSMS er et toveis kommunikasjonssystem mellom skolen og foresatte. Slik fungerer det:

1. Skolen eller ditt barns lærer sender deg en melding

Skolen og ditt barns lærer kan sende deg korte beskjeder på SMS. Dette kan være meldinger som angår ditt barn, ditt barns klasse eller hele skolen. Om det er behov kan du som foresatt  svare på slike meldinger ved å sende en melding tilbake. Noen meldinger vil ikke kunne besvares, men de vil være merket "Meldingen kan ikke besvares".

 

2. Du sender en melding til ditt barns kontaktlærer

Obs! Har du barn på 1. til 4. trinn skal du ikke sende melding til ditt barns kontaktlærer for å gi beskjed om fravær om morgenen. For å gi beskjed om fravær, ta kontakt med skolen på tlf 23 46 47 00 før klokken 08.30.

Beskjeder til AKS må sendes til aks.noklevann@osloskolen.no.

Som foresatt kan du sende korte beskjeder til ditt barns kontaktlærer. Det kan være beskjeder om tannlegetime, deltakelse på leksehjelp, fraværsmelding (kun for elever på 5-7. trinn) o.l.

Slik gjør du det:

  • Send melding NOK + <klassenavn> + <beskjed> til telefonnummer 41716112
  • Eksempel: NOK 6A Lisa er syk.

Etter kort tid vil du få beskjed om at meldingen er mottatt. Meldingen blir nå videresendt på epost til ditt barns kontaktlærer. Vær oppmerksom på at dette ikke betyr at meldingen er lest. Husk at lærerne gjerne har undervisning og ikke kan lese meldinger umiddelbart.

Fravær 1-4. trinn

Obs! Har du barn på 1. til 4. trinn skal du ikke sende melding til ditt barns kontaktlærer for å gi beskjed om fravær om morgenen. For å gi beskjed om fravær, ta kontakt med skolen på tlf  23 46 47 00 før klokken 08.30.

Beskjeder til AKS må sendes til aks.noklevann@osloskolen.no.

Drawing of a city