Skolestart

1. trinn har skoledag fra kl. 09.00 - 11.00

2. - 4. trinn fra kl. 08.30 - 13.05