Aktiv læring i klasserommet

iPad collage

Elevene har fått opplæring i bruk av iPad som læringsverktøy i klasserommet.  Både elever og lærere synes det var spennende å se mulighetene dette gir. Elevene lærer fort, er nysgjerrige og utforskende.