Informasjon til foresatte på 1. trinn høsten 2018

Jente med kuleramme

Første skoledag er mandag 20. august 2018.

Skolestartbrosjyre 2018-2019

Elever på 1. trinn kan få gratis deltakelse i Aktivitetsskolen (AKS) etter skoletid  skoleåret 2018/2019. Elevene kan også få heldagsplass til redusert pris.  Nærmere informasjon og påmelding.

Her kan du lese mer om Nøklevann Aktivitetsskole og ferieklubben august 2018.