Innskriving for 1. klassinger skoleåret 2020-2021

Gutt og jente illustrasjon

Barnet og foresatte til barn født i 2014 møter til innskriving ved bostedsskolen.  Elevene skal gå på 1. trinn skoleåret 2020-2021.

Innskrivingen finner sted:

Onsdag 04.12.19 kl. 1700-1900 i på Aktivitetsskolen, inngang G

eller

Torsdag 05.12.19 kl. 1000-1200 på Lesestua, 2. etg., inngang B

Invitasjon er sendt foresatte pr. post sammen med innskrivingsskjema som skal fylles ut og leveres skolen.

Ytterligere informasjon om Osloskolen finnes på https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/skoleoversikt-og-skoletilhorighet/