Siste skoledag før ferien

Solsikker

Aktivitetsskolen og påmelding til ferieklubber i juni, august og for nye 1. trinns elever august.