Skolefrukt og melk

Tine Meierier og Skolefrukt leverer melk og frukt til elevene ved Nøklevann skole. Dette er en frivillig ordning hvor foresatte melder barnet på via internett. Se de respektive nettsidene for påmelding. 

Internett-adressene er som følger:

Melk og fruktansvarlig på skolen får lister fra Tine og Skolefrukt med navn på hvilke elever som har betalt og fra hvilken dato de skal ha melk eller frukt.

Drawing of a city