Fraværstelefon 1.–4. trinn

Hvis barnet ditt ikke kommer på skolen,
ta kontakt med skolen på
23 46 47 00
mellom klokken 08.00 og 08.30.
Ikke send melding direkte til læreren.
Dette gjelder elever på 1.–4. trinn
-----------------------------------
Fravær for 5. til 7. trinn, eller andre korte beskjeder til kontaktlærere på alle trinn:
Drawing of a city