Skolefrukt og melk

Tine Meierier og Skolefrukt leverer melk og frukt til elevene ved Nøklevann skole. Dette er en frivillig ordning hvor du som foresatte melder barnet på følgende lenker: 


Melk og fruktansvarlig på skolen får lister fra Tine og Skolefrukt med navn på hvilke elever som har betalt og fra hvilken dato de skal ha melk eller frukt.

Kontaktinfo ved elevfravær

Ved elevfravær, benytt den nye meldings-appen "Skolemelding for foresatte."  Her kan fravær meldes via en egen fraværsknapp. Se en enkel brukerveiledning for mer informasjon (pdf). 

Slik laster du ned og bruker appen.