Ferier

Vinter

Det er per i dag ikke nødvendig med påmelding til ferietilbudet, men gi gjerne en beskjed til baseleder dersom dere vet at dere ikke kommer. 

AKS serverer ett måltid hver dag i ferien, ta med matpakke. Oppmøte innen 0900 hver dag.

Har du ordinær deltidsplass (ikke gratis kjernetid) og behov for å kjøpe ekstra tid i ferien? Ta kontakt med AKS-leder på karl.andre.bertheussen@ude.oslo.kommune.no

 

 • Mandag 17. februar
  TUR I NÆROMRÅDET
  Dette blir en dag med mye fysisk aktivitet! Vi tar med leker og utstyr og reiser til et av de faste områdene i nærheten av skolen (Haraløkka, Rustadsaga, Skullerudstua, Pettersen). Noe væravhengig hvor vi drar og eksakt hva vi gjør, men vi tar høyde for både snø og bart føre. Tilbake på AKS ca. 1430. 

 

 • Tirsdag 18. februar
  SYMRA KINO: FROST 2 
  Tilbake på AKS ca. 1400. 

 

 • Onsdag 19. februar
  TUR I NÆROMRÅDET (1.-3. trinn)
  NOBELS FREDSSENTER (4. trinn)
  Vi tar med leker og utstyr og reiser til et av de faste områdene i nærheten av skolen (Haraløkka, Rustadsaga, Skullerudstua, Pettersen). Noe væravhengig hvor vi drar og eksakt hva vi gjør, men vi tar høyde for både snø og bart føre.
  De eldste elevene får en tur til Nobels Fredssenter hvor det venter et pedagogisk opplegg rundt teamet Barnekonvensjonen og Nobels Fredspris. Vi har 25 plasser, så det er potensielt rom for elever fra 3. trinn også. Tilbake på AKS ca. 1430 (begge grupper). 

 

 • Torsdag 20. februar
  TUR I NÆROMRÅDET (1.-2. trinn)
  OMVISNING I OPERAEN (3.-4. trinn)
  Vi tar med leker og utstyr og reiser til et av de faste områdene i nærheten av skolen (Haraløkka, Rustadsaga, Skullerudstua, Pettersen). Noe væravhengig hvor vi drar og eksakt hva vi gjør, men vi tar høyde for både snø og bart føre.
  Elevene på de to eldste trinnene får en omvisning i Operaen. Tilbake på AKS ca. 1430 (begge grupper)

 

 • Fredag 21. februar
  KONGELIG BURSDAGSKORTMAKERI & TUR TIL SLOTTET
  Barna lager bursdagskort til kongen, deretter drar vi til slottsplassen og ser på vaktbyttet før vi overleverer kortene i resepsjonen på slottet. Tilbake på AKS ca. 1515. 

 

 

 

Fri- og feriedager 2019-2020

 • Juni 2019
  • 24.06.-28.06.: Sommerferie.
 • August 2019
  • 01.08-15.08.: Sommerferie.
  • 16.08.: Planleggingsdag. Stengt. 
 • September 2019
  • 09.09.: Valgdag.
  • 30.09.-04.10.: Høstferie.
 • Desember 2019
  • 23.12.-01.01.: Juleferie. 
 • Februar 2020
  • 17.02.-21.02.: Vinterferie.
 • April 2020
  • 06.04.-14.04.: Påskeferie. 
 • Mai 2020
  • 01.05.: 1. mai. Stengt. 
  • 21.05.: Himmelfart. Stengt.
  • 22.05.: Inneklemt dag.
 • Juni 2020
  • 01.06.: 2. pinsedag. Stengt.
  • 22.06.-30.06.: Sommerferie.
 • August 2020
  • 03.08.-13.08.: Sommerferie.
  • 14.08.: Mulig planleggingsdag. Stengt.