Østensjøvannet

To stokkender

Høstprogrammet

Mer informasjon om Østensjøvannets Venner på www.ostensjovannet.no