Trafikkregler ved Nøklevann skole

Det er viktig at alle foreldre og barn kan trafikkereglene på og rundt Nøklevann skole for å unngå farlige trafikksituasjoner.

Først: Kan du la bilen stå hjemme? Vi oppfordrer alle som kan om å gå til skolen.
Det fører til mindre trafikk og en tryggere skolevei, OG det er mer miljøvennlig.

Se beskrivelse for de forskjellige områdene under bildet:

Kart over skolegården

Slippsone

Her er det kun lov til å stoppe for å slippe av elever. Det er forbudt å parkere i slippsonen og andre steder i rundkjøringen.  Om morgenen kan foreldre parkere i gatene ved skolen.

Kjøreretning

Når du kjører fra slippsonen, skal du følge kjøreretningen videre rundt. Å rygge er ikke tillatt.

Ansatt-parkeringen

er forbeholdt ansatte om morgenen. Om ettermiddagen, i forbindelse med henting, kan foreldre parkere her – om det er ledige plasser.

Parkeringstillatelse / Taxi

Ved spesielle behov kan foreldre/besøkende få parkeringsbevis i resepsjonen, til angitte plasser foran skolen. Taxier skal sette av og hente elever ved Skoletaxiskiltet.

Stopper du for skolepatruljen?

Nøklevann skole har skolepatrulje. Det er en ordning hvor elevene på 7. trinn holder vakt ved fotgjengerovergangene i nærheten av skolen – før første time.

Dette betyr skolepatruljens stillinger (teksten fortsetter under bildet):

Skolepatruljens stillinger

HVILESTILLING - KJØR
Biler kan kjøre om ingen fotgjengere skal krysse veien.

SPERRESTILLING - STOPP
Fotgjengere venter på å få gå over veien.

KLARSTILLING - STOPP
Forgjengere skal gå / går over veien.

Noen synes disse signalene er forvirrende. Se på dem en ekstra gang! Lær deg signalene.

NB! For bilister gjelder alltid vanlige trafikkregler, altså å stoppe ved fotgjengerovergangene – om fotgjengere skal over. Dette gjelder selv om skolepatruljen står i hvilestilling.

HUSK REFLEKSVEST I MØRKETIDA!