Aktiviteter

Penner

De fire temaområdene er:

  • Målområde 1: Natur, miljø og bærekraftig utvikling
  • Målområde 2: Kunst, kultur og kreativitet
  • Målområde 3: Fysisk aktivitet
  • Målområde 4: Mat og helse

 

Lokale planer

Aktivitetsskolen ved Nøklevann utviklet i 2017 egne lokale planer ut fra rammeplanens (den gang) fem målområder. Disse vil bli endret/utvidet i løpet av skoleåret 2018/19. 

 

Samarbeid med skolen

Aktivitetsskolen støtter skolens arbeid med elevenes faglige og sosiale utvikling og personlige mestring.

Det henvises til Utdanningsetatens Strategiske kart 2017-2020: Flere elever skal delta i Aktivitetsskolen. AKS skal, i samarbeid med skolen, bidra til mer læring, gode norskspråkelige ferdigheter og elevenes sosiale og fysiske utvikling. 
Aktivitetsskolens leder er en del av skolens ledelse som har faste, ukentlige møter. 


Samarbeidsmøter på trinn:

Lærere og baseledere er tilknyttet samme trinn. De møtes en gang i uken og samarbeider om felles oppfølging av elevgruppen både i skoletiden og på AKS. Her samarbeides det om overgang skole til AKS, teamarbeid, faglig sammenheng skole-AKS, trygt skolemiljø (TSM), leksehjelp og elevsaker.