Aktiviteter

Penner

De fem målområdene i Aktivitetsskolens Rammeplan er:

  • Målområde 1: Natur, teknikk og miljø
  • Målområde 2: Fysisk aktivitet og lek
  • Målområde 3: Kunst, kultur og kreativitet
  • Målområde 4: Mat og helse
  • Målområde 5: Lekser og fordypning

 

Lokale planer

Aktivitetsskolen ved Nøklevann utviklet i 2017 egne lokale planer ut fra rammeplanens fem målområder. Disse vil bli endret/utvidet i løpet av skoleåret 2018/19. 

  1. Lokal plan for målområde 1: Natur, teknikk og miljø
  2. Lokal plan for målområde 2: Fysisk aktivitet og lek
  3. Lokal plan for målområde 3: Kunst, kultur og kreativitet
  4. Lokal plan for målområde 4: Mat og helse
  5. Lokal plan for målområde 5: Lekser og fordypning

 

Samarbeid med skolen

Aktivitetsskolen skal understøtte skolens arbeid med elevenes faglige, sosiale og personlige utvikling.

Det henvises til Utdanningsetatens Strategiske kart 2017-2020: Flere elever skal delta i Aktivitetsskolen. AKS skal, i samarbeid med skolen, bidra til mer læring, gode norskspråkelige ferdigheter og elevenes sosiale og fysiske utvikling. 
Aktivitetsskolens leder er en del av skolens ledelse som har faste, ukentlige møter. 


Samarbeidsmøter på trinn:

Lærere og baseledere er tilknyttet samme trinn. De møtes en gang i uken og samarbeider om felles oppfølging av elevgruppen både i skoletiden og på AKS. Her samarbeides det om overgang skole til AKS, teamarbeid, faglig sammenheng skole-AKS, trygt skolemiljø (TSM), leksehjelp og elevsaker.