Kontakt AKS

Generelle spørsmål og informasjon til Aktivitetsskolen benytt: 

aks.noklevann@osloskolen.no

Denne anbefales angående beskjeder vedr. barna. Både leder og baseledere mottar mailen.

Teamleder for barn med spesielle behov: Iljvije Velii

Epost: iljvije.velii@osloskolen.no

  

Baseleder 1. trinn (lille-AKS): Dorothe Eberle

Telefon:  23 46 47 09

Epost: dorothe.eberle@osloskolen.no

  

Baseleder 2. trinn (mellom-AKS): Zaib Nisa

Telefon:  23 46 47 11 / 954 65 692

Epost: zaib.nisa@osloskolen.no

 

Baseleder 3. og 4. trinn (store-AKS): Hanne Høydal 

Telefon:  23 46 47 11

Epost: hanne.hoydal@osloskolen.no

  

Aktivitetsskole-leder: Knut Servold
Telefon:  23 46 47 10

Epost: knut.servold@ude.oslo.kommune.no