Kontakt AKS

Generelle spørsmål og informasjon til Aktivitetsskolen benytt: 

aks.noklevann@osloskolen.no

Denne anbefales angående beskjeder vedr. barna. Både leder og baseledere mottar eposten.

Teamleder for barn med spesielle behov: Iljvije Velii

Telefon: 900 10 925

Epost: iljvije.velii@osloskolen.no

Baseleder 1. og 2. trinn (Lille-AKS): Marit Ramstad

Telefon: 954 65 692 og 909 67 389

Epost: marit.ramstad@ude.oslo.kommune.no

Baseleder 3. og 4. trinn (Store-AKS): Hanne Høydal 

Telefon:  23 46 47 11 eller 909 68 213

Epost: hanne.hoydal@osloskolen.no

Aktivitetsskole-leder: Karl Andre Bertheussen
Telefon:  23 46 47 10

Epost: karl.andre.bertheussen@ude.oslo.kommune.no

Gammel skivetelefon