Om skolen

Nøklevann skole om vinteren

Våre satsningsområder er  gode grunnleggende ferdigheter og kunnskaper i basisfagene, et godt læringsmiljø og felles vurderingspraksis.

 

Vi vektlegger lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag, og alle trinn følger skolens leseopplæringsplan. Skolen viderefører satsningen i matematikk gjennom prosjekt "Mellomregn."  De kommende 2 årene skal vi arbeide med grunnleggende matematisk forståelse og regneferdigheter for våre elever.

 

En forutsetning for læring er elever som trives, har venner og opplever tilhørighet i skolesamfunnet.  Vi fokuserer på ansvar, omsorg og respekt, vektlegger gode relasjoner mellom elever og mellom elever og de voksne på skolen.

 

Skolen har byomfattende undervisningstilbud for elever med generelle eller spesifikke lærevansker.  Her får elevene tilpasset opplæring og er en del av skolefellesskapet.

 

Vår beliggenhet omkranset av Østmarka gir våre 385 elever unike muligheter for aktivitet og læring i naturen.