FAU

Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som vanligvis består av foreldrekontakter. FAU behandler saker på vegne av foreldrerådet. Arbeidsutvalget innstiller to representanter og to vararepresentanter til driftsstyret.

De foresatte til elevene i hver gruppe velger to foreldrerepresentanter som blant annet skal samarbeide med lærerne og være kontaktledd mellom de foresatte og foreldrerådets arbeidsutvalg. Foreldrekontakter deltar på FAU-møter og samarbeider tett med skolen og kontaktlærere om arbeids-og læringsmiljø. FAU er foreldrenes representanter overfor skolen.

Styret

Leder

Trine-Lise Njøten Lyng

Nestleder

Rachel Olsen

Økonomiansvarlig

Line Margrethe Hystad

Styremedlem

Isaac Abraham

Drawing of a city