FAU

Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som vanligvis består av foreldrekontakter. FAU behandler saker på vegne av foreldrerådet. Arbeidsutvalget innstiller to representanter og to vararepresentanter til driftsstyret.

De foresatte til elevene i hver gruppe velger to foreldrerepresentanter som blant annet skal samarbeide med lærerne og være kontaktledd mellom de foresatte og foreldrerådets arbeidsutvalg. Foreldrekontakter deltar på FAU-møter og samarbeider tett med skolen og kontaktlærere om arbeids-og læringsmiljø. FAU er foreldrenes representanter overfor skolen.

FAU-representanter 2019-2020

1. trinn

1A: Wormstrand, Hilde og Aasan, Helga Marie

1A (vara): Øyvåg, Katrine og Vintermyr-Johansen, Ola Aleksander

1B: Lillevik, Helle Elisabeth Fjellanger og Hellemose, Kine

1B (vara):  Hellum, Maiken Auvi   og Fusto, Manuele Savino

 

 

2. trinn

2A:  Granly, Andre og Nomme, Anders

2A (vara):  Skjønneberg, Rosemarie Medina  og  Abdi, Ayaan

2B:  Stark, Ida Julton  og  Selsjord, Kathinka Nordhagen

2B (vara):  Knudsen, Kristine Brandvold  og  Sand, Kine Merethe

 

 

3. trinn

3A:  Hjermann, Mette  og  Widdal, Sofie Bergljot

3A (vara):  Nisa, Zaib  Un  og  Kristiansen, Nina Barmo

3B:  Øyvåg, Katrine  og  Refsdal, Åsne Skjelbred

3B (vara):   Fusto, Manuele Savino  og Skaarstad, Anna Elise

  

4. trinn

4A:  Hult, Frode  

4A (vara):  Wiik, Anette Myhra

4B:  Berget, Kjell Håkon

4B (vara):  Andersen, Therese og  Busch, Silje Mari

4C:  Davidsen, Sara  og   Oppegård, Elin

4C (vara):   Gunnarsen, Tone  

 

5. trinn

5A: Holm, Martina og Hjermann, Mette

5A (vara): -

5B: Lisina, Natalia  og  Johansen, Marie

5B (vara):  Iljazi, Kurtish og Freire, Jose

 

6. trinn

6A: Øien, Thea Helene og Vigdal, Torgeir

6A (vara): Selliaas, Ingvild   og   Raddum, Fredrik

6B:  Bakke-Mathiesen, Heidi og Fagermo, Gøran

6B (vara):  Nisa, Zaib  Un   

 

7. trinn

7A:       Freire, Jose    og  Saleem, Meriem

7A (vara): Hovde, Irene og Sharif, Amer

7B:   Gjeddebo, Kaja   og  Thomassen, Anne

7B (vara):  Lund, Kristin

 

Spesialgruppene:  

1D-7D:  Hrzanova, Renata

1D-7D (vara):  Qvam, Odd Henrik

 

Oslo kommunale foreldreutvalg (KFU)

 

  • KFU er foreldrenes arbeidsutvalg på kommunalt nivå.
  • Hensikten er å koordinere skolenes behov og ønsker i kommunen, og å drive opplæring og erfaringsutveksling.
  • Oslo KFU holder en rekke kurs, seminarer og møter som FAU-ledere, nestledere og foreldre har muligheten til å delta på.
  • Les mer om Oslo KFU 

Styret

Leder

Frode Hult

Nestleder

Manuele Savino Fusto

Økonomiansvarlig

Maiken Auvi Hellum

 

 

Møteplan

Onsdag 04.09.2019

Tirsdag 05.11.2019

Mandag 13.01.2020

Onsdag 11.03.2020

Tirsdag 05.05.2020

Alle møtene er kl. 17.30 - 19.30 på personalrommet.