Bøler skolekor

Jentekor står oppstilt

Vi øver på musikkrommet på Bøler skole, inngang E. hver tirsdag kl. 1630–1715. Det er opptak av nye aspiranter tirsdag 28. august og 4. september.

Aspirantkoret er for jenter i 2.–4. klasse. Vi ønsker nye sangere hjertelig velkommen!

For mer informasjon se: www.bolerskolekor.no Eller ta kontakt med Anne Amrud, tlf. 91 19 62 29 eller Elisabeth Thorsdal, tlf. 97 71 21 09

Bildet er tatt av fotograf Lena Utseth

Bøler skolekor bilde.pdf