Bymiljøetaten med ny bok om turer i Oslomarka

Luftbilde av Oslo

I mange år har Bymiljøetaten tatt med Oslos skolebarn på tur ut i marka for å lære om naturen, friluftsliv, dyr og lokalhistorie. I hele 30 år tok Håvard Pedersen med skolebarn ut i marka, og hans kunnskap er samlet i boka "På tur i Oslos flotteste klasserom - 30 år med skolebarn i marka". Med denne boka ønsker vi å inspirere lærere og foreldre til å ta med barna ut i marka. 

På Oslo kommunes nettsider kan dere laste ned boka for å titte nærmere på den:

https://www.oslo.kommune.no/natur-kultur-og-fritid/tur-og-friluftsliv/marka/inspirasjon-til-tur-med-barn-i-marka/